264 de 19e Deventer. 1903. 303. en Spinoza in de Nieuwe Dr. H. van de De Witten van der) 1909. 140. Joost van Borselle. 1907. 428. M. H. Tromp te Delft. 1908. 199. Kapellen in de Kloosterkerk. 1907. 421. Grafplaats van Grafplaatsen van Kerk. 1889. 53. Grafplaatsen van Jan en Cornells de Witt en van Spinoza in de Nieuwe Kerk te ’s-Gravenhage, door M. G. Wil deman. 1893. 117. Grafstede in het koor der Kloosterkerk. 1907. 372. Grafsteenen te Eik-en-Duinen. 1893. 88. Graft. (Glierijt Graftombe van Graftombe van Graftombes en Gram. (Johan) 1905. 60. 1906. 426. 1909. 339, 350. 1910. 254, 258. Gram. (Johan) De Haagsche schilderkunst in eeuw. 1905. 50. Gram. (Johannes Cornells) med. doctor. 1908. 233. Gram. (Willem) 1892. 2. Gramaye. (Jacques) 1890. 109. „Grand Café du Passage”. 1906. 437. Grand Hotel des Bains. 1904. 306. Grand Perrin. (Jacques de) kapitein. 1897. 165. 1903. 285, 417. Grandia. (G. P.) uitgever. 1905. 291. Grandt. (Jhr. Guillaume le) 1899. 383 e.v. Granier. (Directeur van den Schouwburg) 1904. 419. Grant. (Charles) 1894. 84. Grant pré. (Gravin van) 1902. 77. Graswinckel, fiscaal. 1903. 33. Graswinckel. (Abraham) 1905. 185. Graswinckel. (Dirck) [Corneliss] 1900. 195. 1901. 122.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 213