265 Graswinckel. (Franco) 1901. 331. Graswinckel. (Maerten) 1901. 331. Graswinckel. (De erfgen. van Mevrouw) 1901 164. Graswinckel. (Mr. Pieter) 1911. 281. Graswinckel. (Pieter en Abraham) 1901. 120. Graswinckel. (Mr. Willem) ontvanger van de verpondin gen over het kwartier van Kempeland. 1903. 283, 408. Gratama. (Mr. Sjeerp). De eigendom van den Hofvijver. 1906. 464. Grau. (Clara de) 1903. 340. Grave. (Jan van der) 1902. 362. Grave. (Aquarel van Josua de) 1905. 441. Grave. (Lucie van der) 1902. 363. Gravemoer. (Heer van) 1901. 142. Graven. (Bodewijk) 1893. 28. Graven in de Kloosterkerk. 1907. 405. Graven in de Kloosterkerk. (Prijzen der) 1907. 398. Gravenambacht. (Vrouwe van ’s) 1910. 27, 110. Gravenbrock. [Gravenbroeck], (Mathijs Dircksen van) „Mandemaecker”. 1908. 38. ’s-Gravenhaagsch Nieuwsblad. 1904. 200. ’s-Gravenhaagsch Weekblad. 1904. 200. s-Gravenhaagsche Boek- en Hand elsdrukkerij. 1904. 265. s-Gravenhaagsche Bouwmeester Pieter Post, door C. H. Peters. (De) 1908. 125. ’s-Gravenhaagsche Courant. 1904. 170, 178, 179, 180, 203, 231, 233. s-Gravenhaagsche Miniatuur Nieuwsbode. 1904. 184. s’-Gravenhaagsche Nieuwsbode. 1904. 199. 235. s-Gravenhaagsche Vleeschhouwerij. 1904. 294. s-Gravenhage in 1800. (Een blik op) door C. Gijsberti Hodenpijl. 1900. 207.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 214