267 (Slop van) 1911. 163. (Jan van) parochiepape. 1903. 302. Graving. (Sibrant) cleermaecker. 1908. 44. Grebbe. (Jansje) 1903. 252. Grebber. (Nicolaas) 1902. 354. Grebber. (Pieter de) schilder. 1908. 164. Grebber van Wijck. (Jac. de) 1911. 136. Green. (Willem de) 1902. 156 (n. 57). Greeve. (Gebroeders) 1906. 451. Gregorius. (Johan) 1900. 227. Gregorius Heynricxzoon. 1907. 340. Grellet. (Antoinette) 1902. 7. Grenade. (Boekhandelaar) 1905. 292, 295. Grenadiers en Jagers. (Regiment) 1904. 333, 334. Grenadiers en Jagers opgericht. (Afdeeling) 1904. 332. Grenswijziging aan de zijde van Wassenaar en Voorburg. 1904. 18. Gretzer. (Schilder) 1905. 57. Greven. (Claes) koetsier. 1909. 46. Greveroede. (Maria Gerritsdr. van) 1899. 381. Greij. (G.) 1908. 283, 285. Greijn, commies. 1910. 134, 143. Griffie der Algemeene Staten. 1902. 112, 135. Griffie en Fourneerkamer. 1900. 308. Griffie van het Hof. (Prov.) 1902. 70, 76, 91, 98, 123. 124, 134, 136, 152. Grimbergen. Grimberghen. Griss. (Janne) 1893. 89. Groen. (Aryen Aryenss) 1909. 63, 64. Groen. (Pieter Cors) 1903. 293. Groen. (J. M. Coop a) 1908. 305. Groen van Prinsterer. (Mr. Guillaume) 1893. 77. 1897.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 216