r« s 268 van Prinsterer. (Mevr.) 1907. 76. van Prinsterer. (Mimie) 1909. 401. van Prinsterer. (Dr. Petrus Jacobus) 1903. 297,' 196. 1903. 270, 297. 1904. 71, 81. 1905. 5, 12, 260. 1908. 181. Groen Groen Groen 419. 1905. 5. 1906. 373. 1908. 246, 251, 255. 1909. 400. Groen van Prinsterer. (Vrouwe) (gehuwd met M. A. F. H. Hoffman) 1903. 352. Groen van Prinsterer. (Willem) 1909. 401. Groene gang te Amsterdam. 1910. 258. „Groene Papegaai. (Herberg de) 1906. 130. „Groene Schoen”. (De) 1901. 185. „Groene Tente”. (De) 1901. 159. „Groene Valck”. (De) 1901. 144. „Groene woninge”. (De) 1903. 285, 435. 1911. 7, 126. Groene Zoodje. (Het) 1901. 143. 1910. 233. 1911. 160, 162. „Groene Zoodje”. (Laatste rechtspleging op het) 1904. 13. Groeneburgwal te Amsterdam. 1910. 258. Groenedalgrachtje. 1902. 254. Groenen. (Dr. Adrianus) 1910. 159. Groenenber.ch. (Rentmeester) 1901. 181. „Groenendaal”, hofstede in Zegbroek. 1910. 257. Groenendalstraat. 1910. 257, 258, 278, 330. 1911. 224. Groenesteeg te Utrecht. 1910. 258. Groenestein, buitenplaats. 1901. 294. 1910. 336. Groenesteinstraat. 1910. 336. Groenesteijn. (De erfgen.) 1903. 391. Groenesteyn. [Cronesteyn] (Jan IJsbrandsz van) cipier. 1906. 118, 241. Groenesteyn. (Joachim van) cipier 1906. 124, 241.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 217