T 269 Willem van Groenesteijn. (Jhr. Cornells Frederick de Ridder van) 1910. 225. Groeneveld. (Jacobus) 1904. 96. Groeneveldt. (Pieter) raad en vroedschap van den Haag. Burgemeester. 1894. 104. 1897. 165. 1901. 118. 1903. 295, 419. Groenevelt. (Heer van) 1901. 131. Groenevelt. (Pieter van) notaris. 1908. 68, 69, 70. 1909. 21 (e. v.), 1910. 87 (e. v.). Groenevelt. (Reinier van) 1906. 122. Groenewech. (Jacob Ariens van) 1910. 298, 299. Groenewegen. (Alijt Adriaensdr. van) 1902. 400. Groenewegen. (Dr. H. Y.) 1909. 350. Groenewegen. (De erfgen. van de wed. Jansz) 1901. 175. Groenewegen. (Huijgli Jansz. van) 1901. 252. Groenewegen. (Pieter van) biersteecker. 1901. 172. Groenewegen. (Pieter van) notaris. 1908. 37, 42, 43, 58, 59, 71, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 100, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 121. Groenewegje. 1910. 271, 298, 299, 331. Groenewegje. (Korte) 1910. 331. 1911. 272, 345. „Groenewout”. 1902. 94, 108, 112, 173 (104). 1903. 155. Groenhout. (Jacob Adriaensdr. van) 1902. 316. Groenhout. (Sanderina) 1901. 185. Groeninck. (Aernt) 1907. 287. Groeningen. (Van) Rekenmeester. 1897. 120. Groeninx. (Marinus) 1903. 95. Groeninx van Zoeten. (Dames) 1907. 126. Groenman. (Dr. E. H.) De Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus voor jongens te ’s-Gravenhage, sedert hare oprichting in 1865. 1892. 51.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 218