T 18 273 van ’t cleijn zegel”. Guldemont. (Johanna) 1901. 116. Guldemont. (Joost) „commissaris 1908. 50. Gulden. (Garel van) schrijnwerker. 1907. 400. Gulden. (De huisvrouw van Garel Gustaaf v.) 1902. 212. Gulden. (Teunis Pietersz. van) 1902. 212. Gulden. Zie ook Guide. Gulden Aecker. (De) 1901. 257. „Gulden Leeuw”. (De) herberg. 1910. 62. „Gulden Pau”. (De) 1901. 145. „Gulden Sael”. (De) 1901. 260. „Gulden Stormhoet”. (De) 1901. 263. „Gulden Vlies”. (Het) 1901. 144. 1906. 432. Gulden Vlies. (Wapenschilden der ridders van het) 1894. Gulik. (Willem van) 1909. 124 (n.). Gunckel. (Friedrich Ludwig) Architect. 1904. 357. Gunning. (Dr. J. H.) 1904. 79, 97. Gunsaulus. (Dr.) uit Chicago. 1908. 332. Gunther. (Johan) cipier. 1906. 183, 242. Gustaaf III, Honing v. Zweden. 1892. 16 v.w. 1908. 330. Gutterswijk, ijker. 1908. 286. Guyot. (P. O. G.) 1907. 417. Gyer. (Heynderick de) 1909. 19, 20, 7476, 78. Gymnasium. Vorige eigenaars van dit perceel 1772 1843. 1898. 216 (n. 1). Gijs. (Adriaen) 1903. 291. Gijs. (de wed. van Adriaen) 1903. 291, 410. Gijs Janszoon. 1907. 340. Gijsbert Janss. 1910. 81.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 222