274 van Koning Lodewijk 1807. Gijsberti Hodenpijl. (C.) Aanteekeningen over het loge ment van Delft te ’s-Gravenhage. 1900. 315. Gijsberti Hodenpijl. (C.) Een blik op ’s-Gravenhage in 1800. 1900. 207. Gijsberti Hodenpijl. (C.) De dood Napoleons oudste zoon te ’s-Gravenhage in 1894. 116. Gijsberti Hodenpijl. (C.) Het Van Wassenaer gedenk- teeken in de St. Jacobskerk. 1895. 73. Gijsberti Hodenpijl. (C. F.) Hulpbetoon van ’s-Graven- hage na het springen van het kruitschip te Leiden in 1807. 1907. 351. Gijsberti Hodenpijl. (O.) De komst v/h Spaansch Ge zantschap te ’s-Gravenhage in 1608. 1890. 154. Gijsberti Hodenpijl. (C.) Nieuw Gemeentebestuur in 1811. 1894. 123. Gijsberti Hodenpijl. (C.) De wederkomst van Willem V in de Residentie op 20 Sept. 1787. 1899. 152. Gijsberti Hodenpijl. (C. F.) Mededeeling over ’s-Gra- venhage uit het revolutiejaar 1795. 1903. 175. Gijsberti Hodenpijl. (C. F.) De oprichting van het corps Gardes d’honneur van het departement der monden van de Maas. 1905. 181. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl. (J. C.) Uit de Sol datendoos van den Haag. 1904. 309. Gijsbrechtsz. (Floris) 1909. 144. Gijsbrechtsz. (De wed. van den trompetter Hans) 1903. 15, 16. Gijselaer. (De wed. van den Heer) 1903. 295 (n.). Gijselaer. ([Jhr.] Hendrik de) 1905. 185, 191. 1908. 252, 256.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 223