278 ’t Westeinde. Haak. (Johannes van Haak, (huisvrouw van Haak. (Joh. Gerardus Haegserf. 1910. 334. „Haagvliet” [nabij Voorburg], 1894. 121. 1903. 321, 388. Haagzigt. 1903. 342 en 389. der) warmoezier. 1900. 347 (n. 1). Van der) 1908. 286. van der) notaris. 1908. 341. Haamstede. (Floris van) 1902. 190. Haemstede. (Huis te) 1910. 108. Haen. (Andries de) schilder. 1908. 174. 1910. 68. Haan. (Café de) 1906. 415. Haen. (Cristianus) goutslager. 1908. 55. Haen. (Christoffel de) vleeschhouwer. 1901. 180. Haan. (Cornells de) 1903. 228. Haan. (David Catharinus de) 1905. 185. Haan. (Eustachius de) boekhandelaar in 1910. 135. Haan. (J. de) 1911. 337. Haan. (Johannes Flores de) 1903. 228. Haan. (J. G. de) 1905. 55. Haanmolen. (de) 1904. 260. 1911. 353. Haansberge. (Solliciteur militair) 1907. 30. Haensbergen. (Johannes van) 1894. 173. Haept. (Jonekheer Johan Anthony van der) 1910. 26, 107, 108, 109. Haept. (Jhr. Rutgers van der) 1902. 403. Haar. (Ds. B. ter) 1909. 334. Haer. [Haar] (Bonifacius van der) 1890. 93. 1903. 328 en 381. 1908. 245, 246, 248, 251, 253, 257. 1910. 166. Haar, (de wed. van Bonifacius van der) 1902. 269. Haer. (Jan van der) Kanunnik. 1902. 105. Haer. [Haar] (Mr. Johan van der) commies van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 227