1 283 Holland, Hamelton. (Wed. (Gerard) 1911. 11. (Jacob Johan) 1911. 9, 10. Hamelsdr. (Maria) 1902. 401. Hamelsveld. (Y. van) 1898. 241. van den Sergeant-majoor) 1910. 5, 37. voor het Hof van van Alphen. 1903. Hals. (Christiaen) Scherprechter uit Haarlem. 1906. 129. Hals .(Claes) 1906. 96. Hals. (Dirck) schilder. 1908. 139. Hals. (Frans) schilder. 1908. 139 en 145. Hals. (Frans) en zijne vrouw. Schilderij. 1895. 162. Halske. (Firma Siemens en-) 1904. 276. Halstraat. 1908. 24, 87. 1910. 339. 1911. 354. Halstraat. (Groote) 1910. 339. 1911 198, 241, 351. Halve Mane. huis. (De) 1911. 174. Halvemaanstraatje. 1911. 174. Halverdonck. [Harverdonck] (Joris) 1906. 117. Ham. (Pieter) brandewijnmaker. 1910. 70, 71. Ham. (Elisabeth ten) Wed. Johan 295, 295 (n.) en 312. Ham. (Johan ten) 1903. 295, 295 (n.), 419. Ham. (Pieter Aelbertsz. van) 1909. 70. Ham. (Peter Johan ten) 1903. 295 (n.). Hamaide. (Catharine de la) 1900. 238 (n. 2). Hamaide. (Catharine de la) 1900. 238 (n. 2). Hamal van Elderen. (Anna van) 1902. 166 (n. 84). Hamel. (Mr. Andries) chirurgijn. 1909. 10, 43. Hamel. (Dr. A. G. van) 1909. 348. Hamel. (Mr. Bartholomeus) [Chirurgijn] 1901. 239, 244, 254. 1902. 408. 1905. 16. Hamel. (Mr. Dirck) advocaat 1908. 78 en 79. Hamel Bruynincx. Hamel Bruynincx.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 232