287 van van ’s-Gra- Harinxma tlioe Slooten. (van) Burgemeester venhage. 1905. 246. Harman Adolffsz. 1908. 209. Harmans. (Femme) 1906. 120. Harmansz. (Jan) 1894. 195. Harmann. (Pieter) 1908. 52 en 53. Harmann. (Willem) 1908. 52 en 53. Harmen. (Mr.) Chirurgijn. 1901. 255. Harmen. (de Wed. v. d. kastelein Christoffel) 1906. 118. Harmens. (Claes) 1910. 59. Harmenss. (Willem) 1908. 11. Harmonie. (Societeyt de) 1901. 310. 1906. 386, 389. Harn. (Kaart van J. J. van) landmeter. 1905. 438. „Harnaschkamer”. 1902. 53 en 145. 1909. 191. „Harnas-knecht” aan het hof van hertog Albrecht Beieren. 1909. 159. Harp. (Jacob Jans van) 1909. 54. Harper Claesz. 1907. 344. Harris. (Anna) 1902. 173 (n. 101). Harris. (James) Engelsch Gezant. 1905. 256. Harry. (Jan) Apotheker. 1901. 262. Harssevoort. (Adriaen) 1903. 394. Harssevoort. (Egbert) 1903. 294 en 394. Harst. (Abraham van der) 1899. 431. Harst. (Bastiaan van der) 1911. 379, 381. Harst. (Van der) voerman van de marktwagen. 1908. 286. Harstenhoekplein. 1910. 375. Harstenhoekstraat. 1910. 375. Harstenhoekweg. 1910. 375. Hart, (’t) ’t Huis genaamd. 1901. 264. Hart van Jezus. (Conferencie van het Heilige) 1902. 16.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 236