288 Catharina d’) en vrouwe 1908. 246, 248, Charles Antonie) en 256. en schoolmeester op Hartain. (Jhr. Maximiliaen 1901. 163. Hartendorp. (Jan) 1906. 178. Hartevelt, distillateur te Leiden. 1909. 104. Hartevelt. (Procureur) 1894. 69, 70. 1909. 104, 110. Hartgers. (Pieter) herbergier. 1908. 95. Harthoorn. (Jacobus) cipier. 1903. 254, 255 Harting. (Gerrit) brigadier. 1905. 185. Hartingh. 1893. 78. Hartingstraat. 1910. 370. Hartman. 1893. 75. 1906. 411. Hartman. (Abraham) wonende te Rotterdam. 1903. 340, 342 en 412. Hartman, Adriaensz., secretaris Honselaersdijck. 1902. 305. Hartman. (Mr. 251 en 306. Hartman. (Esther Jeanne) 1908. 306. Hartman. (Mr. Jacob Mattheus) 1908. 252 en 256. Hartman. (Mr. Nicolaes [Willem]) 1903. 394. 1908. 306. Hartman, (de Wed. van Nicolaes) 1903. 294 en 394. Hartman. (Mr. W. N.) raadsheer in het Hof. 1908. 306. Hartman de Custere. (Michiel) 1906. 340. Hartman de Gustre. (Maria) 1903. 385. „Hartoch van Bouiljon. (De) herberg. 1910. 74. Hartochzoon. (Michiel) waard in het „Wapen van Zwolle”. 1906. 109. Hartocht. (Gillis de) 1909. 40. Hartog. (Mr. de) 1905. 222. Hartog. (Dr. C. M.) 1905. 10. Hartogh. (Frans Adam de) ’s-Gravenhaage (lofdicht). 1889. 1 en 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 237