c 292 304. Heemskerk. (Willem Allertsz van) 1902. 349. Heemskerk. (Wouter van) 1909. 254. Heeniskerckstraat. 1910. 360. Heemstede, (de beer van) 1901. 165 (n. 1). Heemstede, (de wed. en erfgen. van den heer van) 1901. 167. Heemstede. (Hugo van) 1911. 254. Heemstede. (Posthuis te) 1909. 284. Heemstede. (Vrouwe van) 1891. 28. 1909. 214. Heemstra. (Mr. Schelle Baron van) minister. 1905. 371 en 379. Heemstraat. (De) 1910. 365. Heemszaade. (Heer van) 1902. 196. Heeneman. (de Heer) 1893. 77. Heeneman. (Mr. Gijsbert) 1898. 32 v.w. 1908. 300 en 304. Heeneman. (Henr. Corn.) 1908. 265 en 300. Heeneman. (Mr. Jan Gijsbert) rechterl. ambtenaar) 1908. 228 en 231. Heeneman. (Joh.) 1908. 301 (n. 1). Heeneman. (Johanna Maria) 1908. 301. Heeneman. (Martina) 1908. 301 en Heenvliet. (de Heer van) 1901. 121. Heenvliet. (Jacob Frederik van Beieren-Schagen, Heer van) 1890. 104. en 1900. 310. Heenvliet. (Stichting van den Heer van) 1890. 104. Heenvliet (de Kinderen van Joost Jacobus) 1901. 117. Heer. (Gerrit de) Suyckerbacker. 1901. 128. Heer Janus Januszoon. (De) 1904. 165, 168. Heer. (Ds. Faassen de) 1906. 350. 1907. 228. Heer. (Koepel van Ds. P. Faassen de) 1906. 355. Heer Politieke Blixem. (De) 1904. 165.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 241