300 Brunisse. 1902. 408. i Nassau. (Geboorte en van Schoone Henricus. (schilder) 1907. 196. 1908. 342. Henrietta Amalia, jonggestorven dochter van prins Fre- derik Hendrik. 1909. 386. Henriette Catharina, gravin van doop van) 1909. 387. Henriette, Prinses van Waldeck. 1908. 324. Henriques de Castro. (I.) 1904. 116. Henriquez Pimintel. (M.) 1904. 125 (n. 2). Henriquez Pimintel. (M.) de Haagsche Joden 1800 1900. 1904. 103. Henriquez Pimentel. (M.) Kritiek op A. J. Servaas van Rooyen. Wie een artikel van van Kooyen. Wie er in 1715 in de Noord-Oostenrijksche buurt (Voorhout enz.) te ’s-Gra- venhage woonde. 1895. 99. Henriquez Pimentel. (M.) Maatschappij Kunsten te ’s-Gravenhage. 1898. 214. Henriquez Pimentel. (M.) De Weldadigheidsinstellin gen onder de Israëlieten te ’s-Gravenhage. 1891. 46. Hensbeecke. (Jhr. Johan v.) Heer v. Hensberch. (Heer van) 1909. 264. Heilsbergen. (Laurens van) 1903. 325, 387. Hensoni van Kampen. 1909. 119 (n.). Heppener. (Jan) 1905. 56, 139. 1906. 404. Heppener. (leerlooier) 1904. 246. Heraldieke tentoonstelling in 1880. 1907. 137. Herberg, (’s Haechs) 1908. 95. Herbergen en logementen. (Haagsche) 1908. 307. Herbergen en herbergiers in 1639. 1908. 94, 95. Herbert. (Mr. David) 1908. 350. Herberts, (kolonel) 1909. 18, 67. Hercules. (André) kardinaal van Fleurij. 1907. 163.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 249