302 Odilia) I en van ’s Prinsen gebou- Heron. (L. K.) 1906. 396. Herpe. (Mr. Jan Christiaan) „capitain adjoinct bij den Generaals Staf der Bataafsche armee. 1904. 165. Herry. (Abraham) soldaat. 1909. 48. Herschelstraat. 1910. 370. Herskamp. (Johan) 1902. 268. Hertell. (Christiaan Frederic) brigadier generaal der fortificatiën. 1910. 141. „Hertenburch”. 1903. 342 en 435. Hertoch. (Michiel de) goutsmit. 1908. 114 „Hertog Willemstoren” of Scattoren. 1901. 30. Hertzen. (Jlir. Emmerentiana) 1902. 398. Hertzen. (Jacob) ridder.. 1902. 398. Herzogstraat. 1910. 361. Hertzveld. (Mej. Estella) 1904. 122. Herweynen. (Lodewijk van) 1906. 181. Herweyer. (Mr. Anthonis) 1901. 252. Herweyer. (Cornelis, Dirck, Elisabeth 1901. 252. Herweijer. (Machtelt) 1901. 252. Herwouters. (Johan’s) oprichter wen. 1908. 145. Herzeelen. (P. van) 1904. 357, 384 en 385. Hes. (Adriaen Cornelis), timmerman. 1903. 411. Hes. (G. P.) 1911. 233. Heseleen. (de Vrouwe van) 1901. 137. Hesli. (F.) kastelein. 1906. 447. Hess. (F. L.) 1900. 32. Hessche. Z?'e Hees. Hessel. (Familie) 1901. 178. Hessel. (Testert van) 1903. 351. en directeur

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 251