I Heuvel. Heuvel. Heuvel. Heuvel. - 304 i C i 105. r van der) [chirurgijn] 1903. 50. 1909. van cl er) 1900. 271. an van der) 1897. 30 v.w. 1910. 17. van der) 1902. 406. van der) 1901. 125. van der) procureur. 1909. 62. van der) notaris. 1908. 1Ö4 en Baak. (Familie van der) 1910. 228. van de 2e Kamer. 1908. en 139. Heusinger. (C. W. L.) 1905. 46. Heuterus. (Pontus) 1911. 132, 133, 134, 135 van den Agent van der) 1901. 146. der) 1909. 17, 59, 62. der) 1902. 332. van Hartman de) luit.-kol. 1903. 313. van der) 1900. 59. Zevenbergen. (Hendrik Jansz. van der) (van den) 1901. 180. (Constantia Bartelotti van den) 1897. 26. (Cornelia) 1908. 35 ne 124. (Grudde van den) 1906. 183. Heuvelman. (J.) 1901. 312. Heuycguesloot. (Maria van) 1902. 406. Herwout. (P.) 1910. 55. Hey. (Franchoys de) herbergier. 1908. 95. Heij. (Jacob) 1907. 256 (n. 2). Heyde. (Hartman de) Lnt. 1903. 428. Heyde. (de Wed.’ Heyde. (Dieuwer Heijde van 1907. 144. Heijden. (Abraham 10, 41. 1910. 78. Heyde. (de erfgen. Heijden. (Carel van Heyden. (Cornells van Heijden. (Graaf van) kamerheer van prins Willem V. 1909. 374, 379. Heijde. (Jacob Heyden. (.1 Heyden. (Mayeken Heijden. (Monsieur Heijden. (Salomon Heyden. (Zacharias Heyden van Heydenrijck. (Mr. C. J. A.) lid 327, 335.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 253