a 311 regentenzaal Zoon. (J.) boekhandelaars. 1904. 359. Nieuwkoop. 1891. 24. 1893. 40 en 51. 1901. van de Koningin Hofhout en Hofje van 187. 1908. 182, 183. Hofje van Nieuwkoop. (De 1908. 208. Hofje v. Pieter van het) v. Hogelande. 1901. 184, 286. 1910. 222. Hofkapel. 1900. 307. 1904. 405 (n. 2), 408. Hoflant .(Mr. Andries) 1911. 76 en vlg. Hoflant. (Andries, Jr.) 1911. 78 en vlg. Hoflant. (Andries ’t) [apotheker] 1901. 249, 261, 262. 1902. 353 (n. 2). Hofflant. (Isack ’t) 1901. 262. Hofflant. (Jacob ’t) 1901. 262. Hofflant. (Joost Andriesz. ’t) kleermaker. 1901. 262. Hoflant. (Mevr.) 1911. 78. Hoffman. 1904. 416. 1907. 118. Hoffman. (Benedictus) zilverbewaarder van Bohemen. 1908. 67. Hoffman. (Hendrick) 1893. 111. Hoffman. (Jacqueline Adrienne Henriette) echtgenoote van Otto Baron van Wassenaer-Catwijck. 1897. 197. Hoffman. (M. A. F. H.) 1903. 352 en 390. 1905. 185, 201. Hoffmann. (School van) 1898. 233. 1904. 18. Hoffman. (W.) 1907. 407. Hofmeester van den graaf. 1902. 43. Hofkade. [Hoefkade]. 1910. 336. Hofpoort. 1906. 455. 1910. 244. 1911. 177, 310. Hofsingel. 1910. 318, 336. 1911. 220. Hoffslach. (Mr. Antonis) 1909. 409, 412. Hofspui. 1910. 249.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 260