317 2). van Hoogenliouck. Hoogenliouck. 1903. 136. Hoogenliouck [Hogenhouck] (Neeltgen [Joostde] van) 1901. 119. 1902. 367. Hoogenhuysen. (Pieter Willemsz. van) 1910. 87. Hoogenraad |Hogenraad] (Gerrit) Zie Hogenraad. 1899. 428. 1908. 256. Hoogenraad. (Jan) Zie Hogenraad. 1908. 257. Hoogerbeets. 1903. 27. Hoogerbeets. (Rombout) pensionaris. 1899. 411 (n. 1901. 132. Hoogere Burgerschool met 3-j. cursus. 1904. 284. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus voor jon gens te ’s-Gravenhage, sedert hare oprichting in 1865, door Dr. E. H. Groenman. 1892. 51. Hoogestein. 1906. 438. Hoogeveen. 1906. 350. Hoogh. (Juff. van der) 1901. 119. Hoogewal. 1910. 334. Hooge weg. 1910. 375. Hoogelande. (Eduart van) 1910. 223. Hoogelande. (J. E. van) 1901. 286. Hoogelande. (Mr. Jasper Lyevens van) Zie Hogelande. 1911. 142, 146. Hoogendorp. Zie Hogendorp. 1908. 121. Hoogenbooni. (Samuel) penningmeester ter griffie van het Hof. 1908. 410. Hoogendijk. (Laurens) reeder te Vlaardingen. 1903. 382. Hoogenhoeck (Mr. Abraham) ordinaris Commissaris de Monsteringe te Delft. 1903. 286 en 418. (Gijsbert) 1898. 233. 1907. 381. (geslachtswapen van de familie van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 266