I I 320 van de Oostenrijksche Nederlanden. Hoorn, (de Wed. van den Graaf van) 1901. 137. Hoorn. (Hendrik van) vrijheer van Warmenliuizen, Krab bendam en Schoorldam. 1910. 141. Hoorn. (Petrus Govertz van) 1889. 105. Hoorn. (Symon van) 1907. 144. Hoorn. (Den) of Eenhoorn. 1903. 433. Hoornbeekstraat. (Van) 1910. 378. Hoornbrug. (De) 1907. 199. Hoorne. (Graaf van) 1901. 133. 1910. 10, 53. Hoorne. (René de Cercleres, Graaf van) 1906. 110. Hoornestraat. (Van) 1910.. 381. Hoornvliet. (Buitenplaats te Voorburg). 1903. 321, 392. Hoos. (E. J.) 1906. 261. Hoos. (P. H.) 1906. 261. Hop. (Baron) Gezant 1904. 248. Hop. (Hendrik) 1908. 244. Hop. (J.) 1906. 286 en 472. Hop. (tresorier) 1907. 165. Hopcoper. (Huych) 1907. 411. Hope. (Archibald) bankier. 1893. 75, 77. 1904. 155. 1908. 246, 248. „Hope”. (Kaperschip De) 1908. 79. Hopman. (A.) 1907. 213. Hopman. (Johannes) goudsmid. 1901. 157. Hoppe. (Coenradus) goutslager. 1908. 55 en 57. Hoppenbrouwers, (schilder) 1905. 55. Hoppenbrouwerstraat. 1910. 365. Hora Siccama. Constantijn Huijgens als Gezantschaps secretaris. 1898. 247. Hora Siccama. (Jhr. J. H.) Iets omtrent den Haag in de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 269