328 in de van der) 1902. 401. van der) wijncooper. 1901. 157. van der) „saedelmaecker”. 1909. 53, 54. v. d.) 1900. 193, 195 (n. 2). mr. Swaertveger. 1908. 58 en 59. en 176. Huis. (Willem Carel van) 1907. 173, 174 e.v. Hulsius van de Wijnpersse. (Johannes) predikant te ’s-Gravenhage. 1903. 427. Hulssen. (Lijntge van) 1902. 375. Hulst. (Lucas van) 1903. 328. Hulst. (N. W. van) 1905. 70. Hulst, (wed. van) 1910. 105. Hulst. (Anthonette Pietersdr. Hulst. (Anthonis Hulst. (Anthony Hulst. [Verhuist (Rombout Hulster. (Gerrit) Hultman. (Mr. Carel Gerard) 1898. 242. Hunnebo. (Abraham) 1903. 94. Hunneken. (Resident van Hamburg) 1906. 313. Hüpcher. 1906. 404. Huis Westerbeeck. 1908. 122. Huishoudboek van Josina v. Dorp, door G. Dozy. 1902. 1. Huisinga. (Harmen van) 1907. 150. Huisjes. (Gerrit) 1906. 180. Huisman. (L.) 1903. 13. Huisvesting van Fransche Hervormde vrouwen Kloosterkerk. 1907. 388. Huizen. (Aantal) in het begin der 19de eeuw. 1904. 6. Huizen. (Aantal) in 1850 en 1897. 1904. 280. Hulde aan Prins Frederik Hendrik. 1898. 45 v.w. Hulpbetoon van ’s-Gravenhage na het springen van het Kruitschip te Leiden in 1807, door C. F. Gijsberti Hodenpijl. 1907. 351. Huls. (Vroedschap) 1901. 162. Huls. (Mr. Samuel van) 1907. 173

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 277