329 van een huis op de Turfmarkt. 1908. 37. Frederika Louise Wilhelmina Prinses van van Prins Willem V, medegedeeld door van de guar- Prins Willem II, door Mr. J. B. J. N. der Schueren. 1899. 83. Prinses Carolina van Oranje. 1910. 156. Prinses Marianne. 1904. 13. J. van Huwelijk Huwelijk 1904. 13. Huwelijk van Ridder de van Huwelijk van Huwelijk van Huwelijken. (Contract op het sluiten van) 1910. 24, 98. Huwelijksinzegening door een predikant uit Philadelphia. 1892. 65. Huijbers. (Dr. Dominicus) 1891. 42. 1905. 34. Huybert de Beaufort. (Pieter Jacob de) 1908. 223, 302. Huyberts. (Jan) valckenier. 1908. 109 en 110. Huijbertss. (Theunis) 1909. 73, 74. Huybrechtsz. (Jan) 1909. 74. Huych Adriaensz., goudsmit. 1906. 70. Huydecooper. (Agatha) 1908. 306. Huydecoper. (Dr. T. E. R.) 1904. 76, 81, 97 en 294. Huygen. (Jan) [timmergezel] 1907. 286. 1908. 111. Hurau. (Carel Stephanas) Goudsmid. 1898. 109. Hurau. (Dagboek van C. S.) 1899. 154. 1909. 418 (n.). Hurnius. (apotheker) 1906. 326. Husier van Batenburch. (Hendrik) sergeant de van Zijn Hoogheid. 1903. 340 en 412. Hussen. (Anthoni) schoenmaker. 1903. 391. Huurcontract over de Kaatsbaan op het Buitenhof. 1910. 21. Huurcontract' Huwelijk van Oranje, dochter Stralen. 1895. 29. van Prins Frederik. 1994. 13. van den Prins van Oranje en Anna Paulowna.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 278