330 Grootvader, Medailleur. de I i. v.w. 1897. 17, Huygendr. (Dignum) 1991. 253. Huijgens. (Christiaan) te Nijmegen (1591) door Mr. W. van de Poll. 1897. 35. Huijgens. (Christiaan) 1897. 53. Huijgens. (Christiaen) 1897. 56. 1990. 195. 1901. 223. 1903. 268. 1907. 418 (n. 1). Huijgens. (Cristiaen) (de vader) 1893. 8 18. 1900. 228 (n. 4). Huijgens. (Cristiaen) (de zoon) 1897. 27 e.v., 181 e.v. Huygens, (de erfgen. van Christiaen) Drossaert van Craenendonck. 1901. 137. Huygens. (Constantijn) [Heer van Zuylichem enz.] 1889. 69, 73. 1897. 22. 1900. 195. 1901. 125, 137, 159, 224. 1903. 162, 268, 314 e.v. 1906. 349. 1907. 142, 143, 144, 147, 148. 163, 164, 166, 418 (n. 1). 1908. 180 en 181. 1911. 168, 178. Huijgens. (Constantijn) door E. J. Potgieter. 1897. 62. Huijgens. (Constantijn) als Christen, door Dr. G. J. van der Elier. 1897. 65. Huijgens. (Constantijn) als gezantsehaps-secretaris, door Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama. 1898. 247. Huijgens. (Constantijn) en de muziek. 1897. 207. Huijgens. (Constantijn) te Parijs (16611665) door Dr. J. A. Worp. 1896. 104. Huijgens en de Residentie, door A. J. Servaas van Rooijen. 1897. 6. Huijgens te Oranje, door A. J. Servaas van Rooijen. 1897. 259. Huijgens. Hofwijck te Voorburg, door Th. Morren. 1897. 159.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 279