78 en 89. en Lysbeth) 1902. 354. en 236. Arent Jansz., Med. Doctor. 1901. 234. Arent Maertensz. Wielmaker. 1909. 68, 70. Arent Wolbrantsz. 1910. 181. „Arentsburg”. 1894. 21. 1897. 163. 1903. 328, 329, 370. Arentsburg. (Opgravingen op) 1909. 274 e.v. Arentsdr. (Cecilia) 1902. 354. Arentsdr. (Machtelt) 1902. 354. Arentsdr. (Magdalena Maryken Arentsen. (Huich) 1911. 149. Arentsz. (Aris) 1909. 68, 70. Arendtss. (Anthonij) 1910. 59. Arentz. (Crijn), houtzager te Wassenaar. 1908. 88 Arentss, (Floris), schoenmaecker, 1901. 177. Arentss. (Jacob) 1908. 89. Arentsz., (Mr. Jan) beeld- en steenhouwer. 1906. 41. Arents, (Pieter), schrijver. 1908. 83. Arentsz. (Thomas) 1908. 117. Zie ook Aerntsz en Airntsz. Ariaensz. (Jan) 1911. 136. Aris Arentsz. 1909. 68, 70. Aris Corneliszoon, notaris. 1906. 302. Arisdr. (Meijnsgen) 1909. 68. Arlebout. (mevrouw) 1911. 61. Armand, (Nicolaas) [winkelier] 1908. 233, 235 1911. 181, 285. Armbestuur. (Nederlandsch Israëlitisch) 1891. 47; Armbestuur. (Nederlandsch-Portugeesch Israëlitisch) 1891. 50. Armbestuur. (R. K. Parochiaal) 1902. 13. Armen-administratie der Roomsch-Catholieken. 1890. 83. Armenhuis. 1901. 169. Armeninrichting op Bleijenburg. 1904. 259.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 27