339 ’t Hof] 1907. .Tan „de Crudener”. 1909. 210. Jan Dirck. 1907. 339. Jan Diericxz. [schoenmaker] 1901. 243. 1907. 258 (n. 1). Jan Evertstraat. 1910. 260, 371. 1911. 200, 265, 294, 343. Jan Evertsz. 1909. 68, 70. Jan Florenfs], [timmerman]. 1901. 138. 1909. 254. Jan Gilliszoen. 1907. 339. Jan van Goyenstraat. 1910. 366. Jan Hendrikstraat. 1898. 191. 1910. 245, 356. Jan van der Heydenstraat. 1910. 363. Jan Hermanszoon. 1907. 390. Jan Heyntgissoen, visscher te Scheveningen. 1910. 129. Jan van Houtstraat. 1910. 381. Jan Huyberts, valckenier. 1908. 109, 110. Jan Huygen. [timmergesel] 1907. 286. 1908. 111. Jan Jacobsz., herbergier. 1908. 95. Jan Janss. [knecht van den kastelein van 262 (n.). 340. 1908. 97. Jan Kistenslop. 1910. 381. Jan „de Hardier”. 1909. 180, 181. Jan Leendertss. [„musesyn] 1908. 30, 110. 1910. 59. Jan Lievensz. [schilder], 1908. 174, 175. 1909.. 68. Jan Lodewycxzoon. 1907. 339. Jan Mathijs, graveur. 1908. 184, 188. Jan Maurits, herbergier. 1910. 61. Jan Michielszoen. 1907. 287. 1908. 40. Jan van Nassaustraat. 1910. 352. ■Tan Philipsz. [metselaar] 1907. 339. 1910. 90, 91. Jan Pietersz. [chirurgijn] 1901231. 1907. 340. 1909. 144. Jan Pietersz. Coenstraat. 1910. 359.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 288