340 Yselmonde. 1906. 80. Jan „Pylyser”. 1909. 155. Jan van Riebeekstraat. 1910. 359. Jan „de Snijder”. 1909. 153. Jan den Sot. (pape) 1909. 217. Jan „Standvast”. 1909. 156. Jan Steenstraat. 1910. 366. Jan Symonsz., stoeldraaier. 1909. 69, 70. Jan, uteT Buy?erij”. 1909. 201. Jan Vochenz. 1909. 239 (n.). Jan Volbrantszoen, alias von Spaengien. 1910. 220. Jan Vrouwentroost, spekaer. 1909. 217. Jan Willemsz. [notaris] 1902. 370. 1907. 339. Jan zonder genade, elect, van Luik, Hertog van Bour- gondië. 122 (n. 2), 244. Janbinus Hieronimus. 1902. 383. Janne „den Soaker”. 1909. 218. Janne „de Starke”. 1909. 156. Janne „de Vriese”. 1909. 155. Jans. (Adriaentge) 1908. 95. Jans. (Frans) 1909. 68, 70. Jans „van der Hallen”. 1909. 218. Jans. (Jan) soldaat. 1910. 112. Jans. (Luyte) 1908. 94. Jansdr. (Aechte) 1906. 66. Jansdr. (Aertgen) 1902. 349. Jansdr. (Anna en Geertruyt) uit Alkmaar. 1906. 60. Jansdr. (Elsgen) 1908. 116, 117. Jans. (Hester) 1909. 40. Jansdr. (Pietertgen) 1902. 348. Janse. (Heer Adriaen), pastoor van Janse van Zoutelande. Zie Willes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 289