341 van Friesland. Jansen. (Abel) 1910. 59. Jansen. (Adriaen) schout te Dordt. 1906. 11. Jansen. (F.) schilder. 1905. 66. Jansen, (luitenant) 1909. 103. Jansen. (Wouter) 1910. 65. Jansen-Kea. (Rector) 1901. 290. Janssen, (de wed. van Capitein) 1903. 287, 422. Janssen. (Frederick) knecht van de Fresne. 1910. 25, 104. Janssen. (Lauris) voerman. 1910. 105. Janssen. (Pieter) apteker. 1902. 6. Janssens. (Ie Commissaris) 1904. 314. Janssens. (Mej.) 1904. 413 (n. 1). Jansz. (Andries) 1906. 56. Janss. (Anthoni) schrienwercker. 1908. Ill, 112. Jansz. (Mr. Arent) Med. Doctor. 1901. 234. Janss. (Barent) 1907. 285 (5), 1910. 59. Janss. (Bartholomeus) schoenmaker. 1910. 48. Jansz. (Claes) [heemraadsbode van Delfland]. 1907. 277 (n. 1), 339, 390, 432. Jansz. (Cornells) notaris-klerk. 1909. 29. Jansz. (Dammas) 1906. 56. Jansz. (Dirrick) Chirurgijn. 1901. 255. Jansz. (Dire) schilder. 1902. 154 (n. 49). Janss. (Franchoys) koopman en juwelier te Amsterdam. 1910. 104. Janss. (Gijsbert) 1907. 340. 1910. 81. Janse. (Hendrick) bode van de Staten 1908. 33. Jansz. (Hendrick) keurmeester te Rotterdam. 1910. 59. Jansz. (Heyn Luytgen) priester uit Texel. 1906. 60. Jansz. (Heyndric) visscher te Scheveningen. 1910. 129.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 290