342 Jansz. (Huych) 1902. 332. Jansz. (Mr. Isbrant) Chirurgijn. 1900. 78. Jansz. (Jacob) [boekbinder] 1906. 15, 51. 1907. 258 (n. 1). Jansz. (Jan) [Priester te Voorburg] 1903. 302. 1907. 145, 339. 1908. 97. 1909. 68, 70. Jansz. (Jasper) 1906. 58. Jansz. (Job) 1893. 110. Jansz. (Joost) Glaesmaecker. 1903. 139. Janszoen. (Jorijs) 1907. 287. Janss. (Louris) 1908. 39. Jansz. (Maarten) [herbergier in de ..Zwaan”] 1903. 11. 1909. 29. Jansz. (Marinas) pestmeester. 1909. 10, 44. Jansz. (Meuss) mr. metselaar. 1906. 230 (n. E). Janss. (Michiel) Wapenmaecker. 1908. 76, 77. Janszoen. (Pieter) 1893. 111. 1907. 258 (n. 1), 339. Jansz. (Pieter) Apotheker. 1901. 232, 243, 248. Jansz. (Pieter) geseyt Hantschoewercker. Openbaar No taris. 1902. 375. Jansz. (Pieter) Vroedschap. 1901. 262. Jansz. (Pieter) wijnverlater. 1909. 186. Jansz. (Sibrand) pastoor te Schagen. 1906. 80. Janss. (Simon) „torffdrager”. 1908. 37. Janss. (Tjerck) 1908. 39. Janss. (Tijmen) caffawercker. 1909. 24, 25. Janszoon. (Vop) 1907. 339. Jansz. (Wermbout) 1910. 187. Jansz. (Willem) [hoedenmaker] 1906. 118. 1908. 120. 1910. 90, 91. Janus. (Patriottenblaadje) 1904. 164, 168.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 291