343 de directe de Fransclie Kapel alhier. 1711 •Tillis. (drost Janus Januszoon. (Patriottenblaadje) 1904. 164, 168. Janus Secundusstraat. 1910. 237. „Janus Verrezen”. (Patriottenblaadje) 1904. 164. Jaquet. (Pierre David Perrin) 1908. 320. Japanscli Gezantschap. 1908. 350. Jardin Joyeuse”. 1908. 369. Jardin Nationaal. 1906. 481, 482. Jardin. (Teekening van du) 1905. 434. Jas. (Dr. Petrus) 1904. 82, 97. Jasperss. (Thomas) mr. metselaer. 1908. 120, 121. Jauppain. (Postmeester te Brussel) 1907. 165. Javalaan. 1910. 348. Javastraat. 1910. 288, 349. 1911. 284, 333. Jeffries. (Dr.) 1909. 355. „Jefrientje”. Zie Juffrouw Idastr. 1910. 245. Jeltes. (Dr. P. A.) 1905. 15. Jeneverstraat. 1910. 260. Jennetier. (Mad.) 1904. 421. Jenny. (M.) 1901. 311. Jeroenen. (Leendert) 1892. 50. Jeroensz. (Jacob) 1909. 68, 70. Jesuitenkerk. 1905. 34. Jeude. (De) drost. 1906. 318. 1908. 387, 390, 395, 398. 1911. 75. Jeune. (Jacob Carel Willem le) controleur van belastingen te Voorburg. 1903. 324, 410. Jeune. (Jacques le) ontvanger van de Posterijen.' 1902. 262, 277. Jezuïeten. Paters in 1768. 1895. 84. van Waalwijk) 1906. 140.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 292