1902. 406, 407. 1903. 268, 348, 415. Jonge J onge 346 Justi- van Baertwijck. (Margarita de) 1902. 405. van Campens Nieuwland. (de) minister van tie. 1904. 187. Jonge Princenstraat. 1910. 288. ..Jonge Prins”. (De) 1903. 436. Jongelings Vereeniging. (Christelijke) 1904. 89. „Jongen Tromp”. (Den) 1903. 436. Jongeneel. (Cornells) Cornelisz alias, visscher. 1910. 129. 1911. 376. Jongh. (Adèle de) 1908. 390. Jongh. (Jacobus de) 1904. 232. Jongh. ([Mr.] Johan de) 1900. 94. 1903. 355. Jongh. (J. W. de) ’s-Gravenhage omstreeks 1400. 1898. 187. Jongh. (Willem Marianus de) 1905. 244. Jongkindt. (A.) 1906. 407. Jonkbroer. (Jacobus Jude) Senior. 1911. 47, 164. Jonker, (de Heer) Directeur eener postwagenonderne ming. 1904. 193. Jonkers. (Omnibus van) 1909. 292, 324. Jonge. (Catharina de) 1911. 191. Jonge. (Dorothea Clara de) 1897. 168. Jonge. (Franchoys de) 1902. 375. Jonge. (J. de) notaris. 1909. 24 e.v. 1910. 56 e.v. Jonge. (Jhr. Mr. Johannes Cornells de) 1904. 182. 1908. 255, 256. Jonge. (Magdalena de) 1903. 318, 405. Jonge. (Overste Linden de) 1906. 323. Jonge. (Pater Robertas) Kapelaan Major. 1901. 274, 276. Jonge. (Paulus de) griffier van den Prins van Oranje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 295