II 356 den) Van) 1904. 279. Keesen- of Statehpoort. 1902. 246. Keith. (Guillaume) 1900. 230 (n. 1). Keizer. (Anth.) Een jubeltoon uit het Noorden ter ge legenheid der troonsbestijging van onze geliefde Ko ningin Wilhelmina (6 Sept. 1898). 1899. 482. Keizer van Rusland. (Wapenschouwing voor 1904. 334. Keizerlijk Hoog Gerechtshof in Holland. 1905. 212. „Keizershoet”. (De) 1901. 174. Keizershof. (Het) hotel. 1909. 296. Keizershof. (Het Groot) 1908. 336 e.v. „Keizerskroon”. (De) 1901. 170. Keizerstraat. 1910. 327, 377. „Kelder in de Passage”. (De) 1906. 398. Keil. Zie Heeckeren. 1901. Keil. (Harent van) 1896. 137. Keller. (Gerard) 1909. 333, 346. Kemels. (Johan) 1911. 181. Kemels. (Maerten) Advcoaat. 1901. 124. Kemels. (Melchior) 1901. 168. 1911. 180. Kemelslaantje. 1911. 180. Kemp. (Aert) 1908. 94, 120. Kemp. (Adr. de) 1901. 311. Kemp. (Johan Karei van der) 1905. 186. 1908. 256. Kempen. (Anthoni van) 1891. 40 (n. 1). Kempen. (Chocoladefabriek van Kempen. (W. van) 1910. 169. Kempen Valk. (Reinerd van) 1905. 447. Kempenaar. (De) opziener van de Remonstrantsche ge meente. 1903. 53. Kempenaer. (Catharina Maria de) 1908. 306.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 305