357 den') 1903. 339 (n. 1). den) kapitein. 1903. .Kempenaer. (Ludovicus Timon de) lid van het Departe mentaal Bestuur van Holland. 1908. 265, 301. Kempenaer. (Mr. Jacob de) lid van den Raad. 1908. 243, 244, 265, 266, 280, 301, 304, 306. Kempenaer. (Mr. Jan Jacob de) 'schepen. 1908. 245, 266, 304.’ Kempenaer. (Mr. Johan de) 1908. 301. Kemper. (J. M.) 1909. 400, 403. Kemperstraat. 1910. 350. Kemps. (J.) stationschef. 1909. 305. Kempstraat. 1910. 361. Kenenburg. (Heer van) 1903. 28. Kenniphove. (Engelbertus) 1892. 34. Kenniphove. (Van) Pastoor. 1901. 271. Kenniphoven. (Gerrit van) 1911. 193. Keppel. (Franchoijs van) bode. 1910. 24, 98. Kepper. (G. L.) Onze Koningin. 1899. 4. Kepplerstraat. 1910. 370. Kerby. (De dochter van Johan) 1903. 407. Kerby. (Johanna) 1903. 294. Kerby. (Josina) 1903. 294, 407. Kerby. (Maria) 1903. 339 (n. 3). Kerehelincx. (Anneken Jans) 1903. 337 (n. 2). „Kerckhoff”. 1901. 117. Kerckhoff. (Bertolt) 1910. 198. Kerckhoff. (Johan Anthony van Kerckhoff [Kerkhoff], (Quirijn van 339, 426. Kerckhoven. (Francois) leerlooier. 1910. 283. Kerckwerve en van de Binekhorst. (Jhr. Willem Heer van) 1903. 628, 280, 346, 375.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 306