359 1902. 1905. over den Haagschen en musijckmeester te Rot- I Kerstiaen, „gokelaer”. 1909. 217. Kervel. (De wed. en erfgenamen van Alexander) 1901. 167. Kest Wittens. (Mr. C. G. v. d.) 1911. 207. Kester. (A. .1. van) Rector. 1901. 290. Ketel. (De heeren van de) 1897. 142. 1900. 309. 1910. 293. Ketel. (Sebastiaan van de) baljnw en rentmr. van Som- melsdijk. 1902. 409. Ketelaer. (Abraham) organist terdam. 1907. 16, 65, 66. Ketting van Strijen. (Pieter Sebastiaansz.) 363 (n. 3). Ketting. (Jacob) 1902. 363. Ketting. (Lenaert Jacobsz.) notaris. 1902. 340, 343, 344, 363, 378. 1903. 339, 342, 426. 1911. 271. Ketting. (Pieter) 1902. 345. Kettingh. (Willem) commies later thesaurier en rentmees- ter-generaal van Z. H. 1903. 277, 383, 385. 1906. 340, 342. Kettingstraat. 1910. 323, 356. 1911. 262. Keuchenius. (E. A.) arts te Scheveningen. 12 (n.) 26. Keuken van hertog Albrecht van Beieren. 1909. 114, 177. Keuken op de binnenplaats der Poort. 1906. 29, 162, 165, 170, 224. Keun. (Mr. James) advocaat. 1908. 104. Keun. (Samuel) notaris en procureur voor het Gerecht van den Ha'ge. 1908. 38, 103, 104, 122. Keuring van dakpannen. 1908. 33. Keus. 1911. 373. Keuskamp. (D. W. P.) Een en ander

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 308