81 Kralingen en Heems- Assendelft. (Elisabeth van) 1910. 143. Assendelft. (Floris van) 1900. 361. Assendelft (Gerard van), [Heer van kerk], 1902. 206. 1911. 205. Assendelft. (Gerrit van) 1891. 72 en 331. 1900. 331. 1901. 119. 1906. 69. Assendelft. (Helena Catharina van) 1903. 119. Assendelft. (Huis van) 1900. 292, 309. 1901. 118. Assendelft. (J. van) 1902. 265. Assendelft. (Jacob van) 1907. 164 en 191. 1911. 206. Assendelft. (Jan van) [Jacobszn.J 1901. 261. 1910. 111. Assendelft. (Woning van Jan Jacobsz. van) 1903. 273. Assendelft. (Johan van) 1903. 273. Assendelft. (Laura of Leonora van) 1901. 119. Assendelft. (Margriete van) 1903. 273. Assendelft (Mr. Nicolaas van), postmeester in den Haag] 1900. 332. 1902. 267 (n), 382. 1903. 358 en 400. Assendelft. (Paulus Daniël van) 1907. 164 en 191. Assendelft (Mr. Paulus van), burgemeester van den Haag. 1903. 311. 1910. 143. 1911. 74—126. Assendelft. Pieter. Jacob en Cornelia Jacoba van) 1902. 278 (m). Assendelft. (Postmeester te ’s-Gravenhage) 1907. 165. Assendelft. (Vrouwe van) 1901. 119. Assendelft. (Vrijheer van) 1901. 119. Assendelft. (Willem van) 1907. 191. Assendelft de Coningh. (van) 1905. 184. Assendelftstraat. 1910. 355. 1911. 290. Assendelftstraat. (Korte) 1911. 289. Asser. (Mr. C. D.) 1904. 110 (n. 2). 119. Asser, (Mr. T. M. C.) Hoogleeraar. 1904. 119 (n. 1). 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 30