Kogel. (Dr. Rudolf) 1904. 93. „Kogge”. (De) 1902. 367. 367 en v.w. van hertog Albrecht van Kolofkin. (Woning van Koloniën. (Uitbreiding 1896. 10 v.w. Komedianten. (Fransche) 1908. 102, 104. Komedianten. (Nederduitsche) 1908. 103. Komediantengezelschap van Mlle d’Orleans. 1908. 102. Koninck. (Adam) notarisklerk. 1909. 57, 73. Koninck. (Philips) schilder. 1907. 149 (n. 1). „Koninck Salomon”. (De) 1903. 436. Koning. (Edzard en Nol) 1907. 196. Koning. (Gerard Willem) 1905. 186. „Koning van Engelant”. (De) 1901. 144. Kohier van Kohier van Kohier van Koffiehuizen. (Haagsche) 1906. 377. 1907. 194. Koffiehuizen. (Van Haagsche) door R. L. de Haas. I II. 1906. 377. 1907. 194. het Haardstedegeld. 1897. 15 v.w. de verpondingen. 1897. 15 v.w. den Vijf honderdsten Penning. 1897. 14 Kok. (W. J. G.) 1911. 306. Kok. (Zoutfabriek van) 1910. 245. Kok. (De meester) aan het hof van Beieren. 1909. 157. Kol. (Marie) 1903. 246. Kolenwagenslag. 1910. 374. Koli. (Daniël) klapperman. 1908. 285. Kolin Pieterszoon. 1907. 339. Kolk. 1910. 249. Kolff. (Van Santen) 1906. 426. Koll. (Pieter Frederik van) 1904. 181. Graaf) 1900. 34. het Departement van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 316