82 van Wtenbogaert] Assert. (Mr. Symon van) 1902. 321 (n. 2). Assignaten. 1903. 185. Assigny, (Johan d’), Advocaat. 1901. 117. Assigny. (de Wed. en erfgen. van Doctor d’) 1901. 178. Assurantie-compagnie. (de Haagsche) 1904. 257. Assurantie-Maatschappij de „Nederlanden’1906. 446. Asten. (Johan van) 1907. 187. Asten. (Pieter van), tuinman. 1910. 81. „Astrea”. (tijdschrift) 1905. 290. Astrée. (Juffer) 1908. 391. Atjehstraat. 1910. 348. Attest van een dokter om de baden te Spa te gebruiken in 1696. 1909. 45. Aube, (Guillaume), Wapenmaecker”. 1908. 77. Aubin. 1904. 412. Audiëntie van het Hof. (Prov.) 1902. 99 en 164. Audiëntiekamer der gezanten (Trèveszaal). 1902. 112, 116 en 135. Audier. 1906. 451. Augereau. (Generaal) 1904. 106, 315. Augerijen Yolijs. 1908. 94. Aughrim. (Lord) 1911. 258. Augsbourguer. (George Daniel) 1908. 324. Augustin, Fransch luchtreiziger. 1909. 359. Augustin, „de spreker van Dordt”. 1909. 216. Augustijn Pietersz., spiesmaker. 1909. 24, 25. Augustijnss. (Jan) 1909. 24,-25. Augustijnsz. (J. van) [schuilnaam 1903. 45. Aumale (Carel Duco Graaf van), 1910. 143. Aumale (Graaf d’) Heer van Haucourt] 1903. 285.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 31