374 der) 1901. 181. van der) te Rijswijk. 1903. Kuffeler. (Van der Meer van) 1909. 335. Kühne. 1906. 432. Kuiper. (Gijsbert) 1900. 95. Kuiper. (Dr. K.) 1909. 350. Kuiper. (Willem) 1903. 348. Kuipers. (A. F.) Rector. 1901. 293, 295. Kuipers. (Dr. P. J. H.) 1901. 271. Kuiperstraat. 1910. 304, 346. Kun. (Van der) 1905. 187. Kun. (Familie van der) 1894. 136. Kun. (Maria Petronella Boes, wed. vail Cornells van der) 1894. 136. Kun. (Petrus Mattheus 324, 410. Kun. (Riccus van KunFuchs. (Mevr, de wed. L. G. L. van der) 1902. 20. Kunst en Vriendschap. (Tooneelvereeniging) 1908. 376. „Kunst spaart geen vlijt”. (Dichtkundig Genootschap) 1908. 365. „Kunstkring”. 1905. 88. Kunstliefde spaart geen vlijt. (Dichtgenootschap) 1889. 63. 1892. 115. Kurhaus. 1904. 306. Kurhaus. (Brand van het) 1906. 370. Kuser. (Willem) 1909. 255, 256 (n.) Kussaes. (Cornells Ysbrandtsz) glasschilder. 1908. 139. Kuyck. (Margaretha van) 1903. 399. Kuyckhoven. (Elisabeth van) 1910. 150 (n. 3). Kuyl. (De zoon van Margarieta van) 1903. 399. Kuyper. (Minister) 1906. 459. Knijper. (J.) Het Haagsche Bosch. 1897. 270.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 323