380 Beieren. Langnekstraat. 1910. 361. Lankhout. (firma) boekdrukkers. 1904. 265. „Lannoy”. (Camerlingh) 1892. 49. Lannoy. (Francina van) 1903. 132. Lannoy. (Heer van) 1902. 69, 72. Lannoy [Lanoy] (Jan van) 1898. 31 v.w. 1902. 73. Lansberg. (Schilder) 1905. 70. Lanschot. (Pauwel, Willem en Pieter van) 1892. 63. Lanseroon. (Jhr. Ludolf van) 1893. 111. Lantscroon. (de huisvrouw van Jhr. Ludolph van) 1902. 403. Lantaarn, (de) 1904. 233. Lantaarngeld. 1897. 30 v.w. Lanterman. (J.) 1900. 375. Lantermans. (C.) uitgever. 1904. 234. Lanthen. (Van) 1903. 193. Lantman. (Adriaen Corneliss) 1903. 65. „Lantmeeter”. (de) 1901. 174. Ijantsberger. (Abraham) 1911. 24, 48, 75. „Lantstucken”. 1907. 240. Lap. (Aert Woutersz.) hellebardier van den Grave van Boussu. 1902. 363, 383 (n. 8). 1911. 287. Lap. (Jan Aertsz) gew. secretaris van Naarden. 1900. 83. 1902. 363, 364 (n.). 1911. 287. Lap. (Lambrecht Albersz) 1902. 364 (n.). Lap van Abcoude. (Dr. Johan) 1902. 358. Laporte, (de erfgen. van den Secretaris) 1901. 186. „Lardier”. (Jan de) 1909. 180, 181. „Lardier óf Vleyshuis” van Hertog Albrecht van 1901. 62 (n. 1). 1909. 179. Laret van Kleysma. (Arent) wonende te Ooltgensplaat. 1903. 338, 421.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 329