383 Holland. 1900. 310. 1902. Mon- 359. goudslager XVI. 1908. 55. van chirurgijn XXV, XXVI en Leerlingcontracten 1908. 57, 60. Leerlooierijen. 1904. 246. Leerplan tot het voorbereidend geschiedkundig onderwijs op de Haagsche scholen, door J. W. de Jongh. 1898. 34 v. w. Leerlingcontracten Leerlingcontracten van Leerlingcontracten Leerlingcontracten Leerlingcontracten van Leerlingcontracten van een muzikant XXIV. 1908. 65. Leerlingcontracten van een pruikmaakster XXVIII. 1908. 70. Leerlingcontracten van een pruikmaker XXII. 1908. 63. Leerlingcontracten van een schilder XIV. 1908. 52. Leerlingcontracten van een schoolmeester XXIII. 1908. 63. Leerlingcontracten van een stoelmaker XXI. 1908. 61. Leerlingcontracten van een suikerbakker XIII. 1908. 51. Leerlingcontracten van een zilversmid XV. 1908. 53. van een zwaardveger XVIII en XX. Leenhof- en leenkamer van 101, 105, 125, 134. Leenmans. (Dirckge) 1908. 18, 70, 71. Leensovergangen der heerlijkheden Zuylichem, nickenland en Zeelhen. 1897. 27. Leensovergangen van het leen Kortenbosch. 1900. Leentvaart. (A. F.) 1911. 287. Leercontracten. 1910. 6, 7, 3945. Leerhuis. (Groote) 1905. 14. „Leerhuys”. (Het Goude) 1908. ,7, 39, 40. van een apotheker XXVII. 1908. 68. een barbier XXV. 1908. 66; van een XXIX. 1908. 66, 67, 71. van een een goudsmid XVII. 1908. 56.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 332