384 ambachtsman. li. Staatsbewind. 1905. 210. der) herbergier in de Drie Boeren van der Cloot. .Leers de Jonge. (Arnout) boekverkooper. 1901. 85 (n. 1). 104 (n. 1). 1908. 160. Leesberg. (Mr. J. T. A.) 1901. 302. Leesbibliotheek. (R. K.) 1902. 17, 32. Leesinrichting voor handwerks- en 1904. 285. Leeuken. (Het) 1902. 345. Leeuw, (de) 1893. 781. Leeuw, (de) concertzaal. 1906. 397. Leeuw, (de) Lid v. Leeuw. (Cornells van te ’s-Gravenhage. 1903. 309 (n.). Leeuw. (Maria van der) 1903. 272. Leeuw. (Willem van der) 1900. 349. Leeuw-Jongkindt. (A. de) 1906. 407. Leeuwen, (de Heer van) 1903. 416. Leeuwen. (Barbara) wed. van David 1902. 210. Leeuwen. (Cornells van) 1908. 276. Leeuwen. (Mr. Dirck van) Raad in den Hove. 1902. 367 (n. 4). Leeuwen. (Elisabeth Simonsdr. van) 1892. 8. Leeuwen. (G. M. A. van) 1894. 139. Leeuwen. (Hendrik van), 1897. 187. Leeuwen. (Heyndrick Evertss van) te Voorschoten. 1910. 81. Leeuwen. (J. A. van) 1894. 138. Leeuwen. (Jacob van) 1901. 128. 1910. 77. Leeuwen. (Jacobus van) Secretaris en Notaris te Voor burg. 1897. 166. 1903. 308, 317, 320, 376, 389, 404. Leeuwen, (de kinderen van den Secretaris Jacob van) 1903. 288.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 333