387 de) kapitein. 1910. 86. Lennep. (de Heer en Mevr, van) 1910. 151. Lennep. (Mr. Jacob van) 1910. 235. 1911. 1, 2. Lennep. (Susanna Theodora van) 1908. 411. (n. 4). Lennepweg. (Van) 1910. 381. Lennip. (Cunera van) 1903. 424, 425. Lennip. (Geslacht van) 1903. 268, 362. Lennip. (Jhr. Joriaen van) 1903. 424. 425. Lennip. (Werner van) 1903. 424, 425. Lens. (Ds. A.) 1904. 96. Lens. (Arent van) pastoor. 1903. 302. Lens. (Commies) 1901. 185. Lensvelt. (broodbakkerij van) 1904. 277. Lent. (Ricus van) Apotheker. 1901. 159. Léon. (D.) Consistoriaal opperrabbijn. 1904. 114, 127. Léon. (Maurits) 1904. 123, 128. 1905. 72, 73. Lepelbrug. 1910. 262. Lepelpoort. 1910. 262, 263. Lepelstraat (of St. Annastraat) 1910. 262, 263, 371. 1911. 261. Lépinet. (Monsieur de Couce sieur Lepper. (Mr. Petrus) 190". 189. Leprozenhuis. 1901. 170. 1904. 314. 1906. 468. 1910. 340. Leprooshuis. (Regenten van het) 1909. 57. Leroux. (Michel) 1904. 404. Lesamme. (Philip de) 1902. 408. Leser. (Andries) uitvinder en slijper van Kittelsteene brillen uit Assen. 1908. 344. Letterkundig genootschap „Oefening kweekt kennis”. 1908. 365. Letterie. (Cornells) 1911. 340. Letterij. (Johannis) 1905. 195.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 336