391 van) 1906. 41. van den steenhouwer .Ian Ger- 131). de Vrouwe van) 1901. 163. en ’t Sant. (Willem Ligne Ligny derheer Ligt. (Dr. Jacob de) 1901. 305. 1905. 23. Ligtenberg. (Dr. P. J.) 1905. 16. Ligtenturff. (Den) herberg. 1903. 288, 437. Ligthenvelt. 1904. 416. Liket. (F. A.) Rector. 1901. 290. Lier. [Lide] (Jan Gerritsz Lier, (de wed. en erfgen. ritz van) 1902. 180 (n. Lier, (de erfgen. van Liere, Heer der beide Katwijken Baron de) 1908. 351. Liernur. (Johan Friedrich) sergeant. 1900. 29., Liernur. (W. A. A.) 1905. 66. Lierstraat. (De) 1910. 333. Liesvelt. (Johannes van) 1903. 27. Lievens. (Baertgen) Zuster in ’t St. Elizabethgasthuis. 1901. 256. Lievensz. (Mr. Barthout) chirurgijn. 1901. 240, 256, 259. 1906. 77. Lievensz. [Livens] (Jan) [schilder] 1908. 164, 174, 175. 1909. 68, 70. Lievens. (Mr. Jaspar) 1911. 142, 146. Liezenis. (J. G.) 1903. 191. Ligne. (de graven van) 1903. 264. Ligne. (Jacques de) 1907. 426, 427. Ligne. (Jhr. Philips v.) Heer van Wassenaere. 1903. 367. Ligne. (Philips Grave) 1897. 371. Ligne. (Prins de) 1901. 136. van Faukenberge. (Jacob Grave van) 1903. 367. en Faukenbergen. (Lamoraal, Graaf van) baan- van Wassenaar enz. enz. 1903. 264.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 340