•H 393 1906. 225. George Gebhart van) Ge- Willem II. van der) burgemeester van den Haag. Linden. (Joost van 1910. 24, 98. Linden de Jonge. (Overste) 1906. 323. „Lindenboom”. (De) (herberg) 1903. 437. Linderoot. (Kapitein) 1901. 132. Lindo. (J. A.) Directeur der Gemeentewerken. 1905 174. Lingeman. (Schilderij van L.) 1905. 435. Lingen. (Benedictus van) 1908. 124. Lingen, (de huisvrouw van Benedictus van) 1908. 35. Lingen. (Ds. F. P. L. C. van) 1904. 92. Lingen. (Maerten Cobbe, commandeur van Linke. (Café) 1906. 415. Linschoten. (Charlotte Beatrix, Jan Hendriksdr. Strick van) 1903. 278, 382, 386, 403. Linschoten. (Fijck van) notaris. 1909. 34, 35. 1910. 47. Linschoten. (Johanna Anthonia van) 1903. 278. Linschoten. (Lambert van) bakker. 1901. 157. Linsdowne of Linsdone. (George Gebhart) Luit. Kol. 1903. 319, 416. Linski. (De) 1907. 204. Linstau. (Anna Christina van) 1903. 319. Linstau. (Casper Cornells van) 1903. 319. Linstau. (Hendrik van) 1903. 319. Linstau. (Sophia Dorothea van) 1903. 319. Lintelo. (Theresia Maria van) 1910. 147. Linthorst. (Vendrig) 1896. 137. Lintsdau. (de gemalinne van neraal-Majoor. 1903. 416. Lintz, controleur der hofhouding 1907. 112. Lintz. (J. H.) Louwerisgeld. 1896. 123.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 342