396 Enkhui- Amsterdam. 1897- Loen. (Pater Petrus) 1907. 384. Loenen. (Anthonia Barbara van) 1908. 325. Loenen Martinet. (J. J. W. van) Adj. Ingenieur der Hold. Spoorweg Maatschappij. 1905. 174. Loeninghen. (Aelbrecht Henricxsz van) oud Burgemr. van den Haag. 1902. 402. „Loer”, (het) 1901. 123. Loevesteyn. (Kasteel) 1906. 9, 212. Loeze. (Dirk Jacopsz de) 1906. 22, 240. Lofdicht op ’s-Gravenhage, door Frans Adam de Har- togh. 1889. 1. Logement (de) „Drie Steden”. 1904. 313 (n. 6). 1908. 321, 322. Logement in 1833. (Haagsche) 1908. 307, 383. Logement van Delft te ’s-Gravenhage, door C. Gijsberti Hodenpijl. 1900. 315. Logement van Gouda en Haarlem. 1908. 342. Logement v/d Gedeirateerden van Alkmaar en zen. 1901. 151. 1908. 341. Logementen in den Haag 15861602. 1900. 225246. Logementen in den Haag in 1697. 1896. 76, 77 (n. 1). Logementen in den Haag in 1800. 1900. 212/ Logementen in de Kranestraat. 1908. 312. Logementen in het Lamgroen, op de A.mmunitiehaven, de Schedeldoekshaven en in het Elzemoerstraatje. 1908. 309 e.v. Logementen v/d Gedeputeerden v. 145. 1901. 161. Logementen v/d Gedeputeerden van Dordrecht. 1901. 147. Logementen v/d Gedeputeerden van Gorinchem, Schie dam en Schoonhoven. 1901. 178. 1908. 369.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 345