399 ..Loopschans”. (De) 1901. 122. 1906. 449. Loopuyt. 1905. 187. Loos. (Wed. Van) 1909. 287. Loosduinsche hade. 1910. 333. Loosduinscheweg. 1910. 281, 332. Loosen. (Mr. Sebastiaan van) 1902. 367 (n. 4). Loostraat. (Van) 1910. 378. Looyerstraat. 1910. 263, 283, 284, 346. 1911. 359. Lopes. (Clara) wed. van David de Pinto. 1897. 136. Lopez, (de Heer) 1911. 26. Lopez de Fonseca .(Anthonio) 1896. 38 v.w. Lopez Suasso. (Anthonio'Baron) [Zie Suasso]. 1899. 449. Lopes Suasso. (Francisco) Baron d’Apernge. [AvernasJ 1901. 140. 1903. 430. Lopo. (Sr.) 1908. 77. Loquini. (Sara) 1906. 117. Loret. (Guillaume) 1900. 230. Lorié. (Ds. Frans) 1904. 98. Lormier. (Claudius Anthonius) [Ontvanger van de ver pondingen te ’s-Hertogenbosch] 1889. 106. 1903. 339, 426, 427. Lormier. (Francina Hendrietta) 1903. 339, 339 (n. 3). Lormier. (Francois) 1889. 105. Lorzy. (Johan de) hoedenmaker. 1910. 14, 60. Los Rios, (de heer De) 1911. 293. Loseman. (Johanna) 1911. 12. Lot. (Sara) 1908. 391. Loterij. (Trekking der) 1905. 334. Loterij van schilderijen XVIIe eeuwsche. 1909. 404. Loterijzaal. 1893. 13 V.W. Loterijzaal. (Kramen op de) 1889. 90.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 348