M. 404 der) 1910. 359. der) 1911. 4 en vlg. der) [Burgemeester] 1895. 63. 1901. „Lijnnenhevelt”. 1907. 240. Lijnstraat. 1910. 372. Lijnstraat. (Cornelis van Lyon. (Martin de) 1907. 205. Lyonnet. (Mr. Pieter) Secretaris der cijfers en beëedigd translateur. 1908. 349, 350. Lijs. (Van) 1907. 66. Lijsabet. (Claes) 1908. 93. Lijsbet Andriesdr. 1902. 393. Lysbeth Susterhuys. (Het) 1907. 282 (3b). Lijsbetspolder. (St.) Vijff gorzen en Melissant. (Christof- felina) 1903. 305. Lijsebethe „de lavenierster”. 1909. 190. Maa. (Helena van Maa. (J ohan van 188. 1911. 3, 14. Maa. (Lucretia van der) 1911. 4, 61, 97. Maa. (Sophia van der) 1901. 142. 1911. 1 e.v. „Maagt van Enkhuizen”. (uithangbord) 1893. 32. Maalloon. 1908. 273. Maanen. (Mr. C. F. van) Minister van Justitie en Politie. 1893. 79. 1904. 147, 329 (n. l).19O5. 198, 213, 215, 218. 1908. 220, 224. 1909. 414, 417, 418. Maanen. (Ridder Felix Jan Francois van) 1908. 256. Maanen. (Dr. F. (Corentius) Jacobus van) 1904. 409. 1905. 7. 1908. 252, 254, 255.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 353