I 0 411 enz. der Kozakken. 1909. ■de) 1908. 382. Waterstaat. 1905. 396. Arenberge, geboren van Barbanson en van enz. der) 1903. 392. van der) 1889. 105. Marcelisstraat. 1910. 381. 1911. 378. Marcellus Gerritsz te Scheveningen. 1910. 381. Marcelijsz. (Alsteen) 1909. 143. Marchal. (Pieter) 1910. 347. Marchand. (Juffrouw) 1910. 151. Marchant. (Lijven) mr. Steenhouwer. 1901. 11 (n. 1). Marck. (Emile) Directeur van den Schouwburg. 1901. 418, 420. Marek. (Franck Jansse van Marck. (Mr. Hendrik Adriaan Marck. (Michiel) 1906. 60. Marck en Arenberge. (Jkvr. Maria, gravinne van der) 1903. 369. Marck. (Margri'ete, Gravinne van Gravinne van der) Vrij-Vrouwe Sevenbergen, Vrouwe van Naeltwijck, 1903. 369. Marck en Arenberge. (Jhr. Robbrecht, graaf van der) 1903. 369. Marcklay. (A. M. M.) Majoor 400, 402. Marckt. (Barbara van der) 1903. 286, 417. „Marcktschuyt op Delft”. (De) [uithangbord]. 1903.437. Marconistraat. 1910. 236, 363. Marda, winkelier. 1909. 317, 318. „Maréchal de Turenne”. (Hotel) 1904. 325. 1906. 380. 1908. 327 e.v., 364, 365. 1909. 294. Maréchal de Turenne”. (Overdracht van Marée. (J. B. de) 1889. 38. Marets. (Des) Waalsch predikant. 1906. 342. Marez Oyens, (de) Minister van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 360