414 der) raad ordinaris. 1902. 402. der) 1902. 402. Marquette. Zie Wassenaer. Marron. (Cato) [Marquin de Levy CliateaumonrandJ 1906. 181. Marsche. (Mr. Jacob van Marsclie. (Philippe van Marssouw. (Capiteijn) 1906. 98. Marten Jansz. 1909. 29. Martens. (Student) 1906. 413. Martens. (P. H.) 1894. 69. Martha in ’t „Kickerstraatje”. 1908. 391. Martial, Directeur van het „Cirque Ambulant”. 1904. 360. Martin. (Dr. W.) 1909. 404. Martinet. (J. J. W. van Loenen) Adj. Ingenieur der Holl. Spoorweg-Maatschappij. 1905. 174. Martini. (Procureur-Generaal) 1901. 119. Martini. (Willem) in leven eerste presiderende raad van den Raad van Brabant. 1902. 404. 1910. 53. Martinszoen. (Adriaen) 1907. 339. Martins. (Pastor H.) 1904. 93. Martuschewitz. (G. A.) Kol. der Artillerie. 1904. 317. Marlijn Aernouts. 1908. 52, 53. Marlijn. (D. A. W.) 1906. 261. Marlijn. (Johan) kapitein te ’s-Gravenhage. 1903. 286, 418. Marlijn. (Meester) schoolmeester. 1898. 191. Martijn. (Pieter) 1909. 38, 39. Marlijn Willemsz. 1910. 200. Martijntgen. (Cornells) 1909. 40. Marum. (Martinus van) 1905. 9 (n. 1). Marumstraat. (Van) 1910. 370. Marwede. (Nijclaes van der) 1909. 247.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 363