rm 415 Opmeer. Marijn. (Camerlingh) 1901. 132. Marijnen. (H. J. M.) Pastoor. 1901. 282, 302. Masan. Zie de Mazan. 1909. 36. Mascheck. (Hulbert Sigismund) 1905. 186. Masiton. (Christiaen) 1889. 32. Masque de Fer. (Le) 1904. 234. Massabeau. (Franscli Generaal) 1904. 319. Masson. (Nicolaes) „gewesen Capitein van een compagnie Engelschen”. 1902. 405. Massureel. (Jacob) 1902. 323. Mast. (Dina van Mast. (Jacob van van Riviere en der) 1903. 283, 408. der) 1897. 165. 1903. 283, 408. Mastboom. (Dr. J. G.) 1901. 304, 305. Mastboom. (Dr. J. G. M.) 1901. 304, 305. 1905. 23. Maststraat. 1910. 372. Mateling. (Hofdichter) 1907. 113. „Matenesse”. (Klein) 1903. 360. Matham. (Jacob) schilder. 1908. 156. Mathenes. (Jacob van) 1903. 266, 316, 423, 424. Mathenes. (Jhr. Johan van) Heer van de Riviere. 1902. 367 (n. 4). Mathenesse. (Adriaen van) Heer 1901. 156, 157. Mathenesse. (Elisabeth van) 1901. 361. Mathenesse. (huis van) 1911. 178. Mathenesse. (Jan van) [Woutersz.] 1901. 361, 423. Mathenesse. (Margaretha van) 1903. 361. Mathenesse. (Maria van) 1903. 361, 423, 424. Mathenesse. (Philips van) 1903. 361, 423, 424. Mathenesse. (Vrouwe van) Zie Werve. Matheus. (Frans) 1906. 197.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 364