416 Oranje. 1909. 15, 15 (n. 2, 3), 383. Nederlanden. (Doop van) 1909. 397 Maurits, Palsgrave (Prins) 1908. 20, 74. Maurits, prins van 1910. 294. Maurits, prins van en 397 (n. 1). Mattheeus. (Maerten) 1910. 80. Matheus Meeussoen. 1907. 258 (n. 1). Mattheussen. (Jacob) 1911. 294. Matheeusz., Chirurgijn. 1906. 15. Matheuszoen. (Pieter) 1907. 286. Mathon. (Luit.-Kol.) 1904. 333. Mathijs. (Jan) graveur. 1908. 184, 188. Mathijs Lambertss, coordedansser. 1908. 90. Mathijs Maertensz., goutslagersknecht. 1908. 55, 57. Mathijs „Messalgier”. 1909. 247. Mathijs Pieterszoon. 1907. 339. Mathijs Symonss, Chirurgijn. 1901. 116. Mathijss. (Coenraat) wapenmaecker te Utrecht. 1908- 76, 77. Mathysz. (Jacob) 1901. 243. Mathijsz. [alias Swayers] (Jheronimus) 1902. 376. Mathijsz Melchiorsz. 1906. 92. Matser. (Jan de) 1905. 186. Matthisius. (Assuerus) predikant. 1903. 34, 35, 39 enz. Maturijn, capellaan van Cath. de Chasseur. 1906. 69. Maurick. (Anthony van) 1910. 84. Maurik. (Justus van) 1909. 348. Maurik. (Maria van) 1908. 305. Mauritius. (Teobaldus) 1889. 59. Maurits. (Jan) hoedenmaker. 1910. 61. aen den Rijn, Hertoogh in Beijeren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 365