420 Was den Kon. Stadli. Meeuws. (W. N.) 1905. 457. Meganck. (Jan) 1900. 226. Meganck. (Juffrouw) 1897. 121. Meiners. (schilder) 1905. 70. Meischke(s), Musicus. 1904. 406 (n.). 1907. 118. Meisjesschool. (R. C.) 1901. 306. Meissner. (J. P.) Directeur van den Franschen Schouw burg) 1904. 356, 359, 378, 384, 399. Mekern. (Jan Leonard Gerard) 1905. 186.. Melchers. (Maximiliaan Wilhelm Carel) 1911. 320, 330. Melchior, de beeldsnijder. 1909. 162 (n.). Melchiorsz. (Mathijsz.) 1906. 92. Meldart. (Bartholomeus van) 1902. 329. Meldron. (Joris) 1906. 102. Melem. (Maria de) prinsesse de Ligne, Vrouwe van senaar. 1903. 367. Melin. (Louis de) Onder-Hofmeester van Willem III. 1901. 329. Melis. (Majoor) 1901. 180. Melissant. Zie Diert. 1908. 256. Melissant Christoffelina. (St. Lijsbetspolder V ij ff gorzen en 1903. 305. Melissant. (Diert v.) 1901. 284308. Melissant. (Heeren en vrouwen van) 1910. 146. Melkhandelaren. (Vereeniging van) 1902. 31. Melkinrichting de „Sierkan”. 1904. 17. Melkinrichtingen. 1904. 278. Mellin. (Louis) 1902. 265. 1907. 171. Mellin. (Robbert) 1889. 62. Mello. (Rebecca Israël) 1895. 101. Mels. (Maria) 1911. 367.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 369