424 van Brabant Meulen. (van der) Apotheker. 1901. 126. Meulen. (Arien van Meulen. (Banco Roelof Meulen Hendricxdr. (Catharina Meulen. (Hans van i Meulen. (Heyndrick Meulen. (Jacob van Meulen. (Mr. Johan Leenhove van van Meulen. (Paul Andreas van der) 1911. 70. Meulen. (R. P. van der) Notaris. 1909. 418. Meuls. (Adriana) 1903. 327, 328, 381. Meuls. (Johanna) 1903. 327, 328, 381. Meurs. (Aart) 1911. .144. Meurs. (Cornells van) 1897. 193. 1903. 299. Meurs. (Cornells Theodorus van) 2e Luitenant. 1897. 193. Meurs. (Jacobus van) Molenaar. 1908. 233. Meurs. (J. C. S. van) plaatselijk Majoor Luit.-Kol. 1903. 317, 318. Meurs. (Lenaerdt Gerritsz van) 1903. 531, 408. Meurs. (de curateurs v. Maartje Pieters van) 1903. 370. Meurs. (van) orgelmaker te Utrecht. 1907. 409. Meurs. (Mr. P. A. N. S. van) Bijdrage tot de geschiedenis v. Dr. Hendrik v. Deventer en zijn geslacht. 1897. 318. Meurs. (Symon Corsz van) 1903. 412. Meurs. (van) Uitgever. 1905. 292. Meurskens. (Catharina) Wed. van Jhr. Maurits van Sij- denburch. 1897. 164. 1903. 430. Meurskens. (Goeswinus) 1906. 98. Mens Pieterszoen. 1907. 286. der) Vleeschhouwer. 1908. 91. van der) 1903. 119. van der) 1903. 288, 405. der) borduurwerker. 1910. 15, 62. van der) „cleermaecker”. 1908. 46. der) borduurwerker. 1908. 30, 108. der) raadsheer in den Rade en en Overmaze, dijkgraaf ’s lands Vianen. 1903. 269, 311.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 373